Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu

Texas Hol’dem

Texas Hol’dem

Texas Holdem sa hrá s jedným balíčkom 52 kariet.

Hra
Partia začína povinnými stávkami (blind), potom dostane každý hráč do ruky dve karty (hole cards), ktoré vidí a používa iba on sám. Ďaľších päť kariet je postupne vykladaných na stôl farbou hore a sú spoločné pre všetkých hráčov (community card). Prvé tri zo spoločných kariet (flop) sú vyložené naraz, štvrtá (turn) a piata (river) jednotlivo.

Hráč má možnosť zostať v hre bez vsadenia (check), dorovnať stávku (call), staviť (bet), zvýšiť stávku hráča pred sebou (raise), alebo zložiť karty (fold). Partia pokru končí ukázaním kariet zostávajúcich hráčov a porovnaním výherných kombinácií (showdown). Hráč s najvyššou kombináciou vyhráva bank (pot).

Hra sa delí na štyri kolá stávok, stávkovanie prebieha okolo stola zľava doprava v smere hodinových ručičiek. Stávkovanie začína od pozície vedľa rozdávajúceho, táto pozícia sa po každej hre posúva o jedného hráča doľava. Pozícia rozdávajúceho je označená na to určeným žetónom (dealer button).

Sázky Blind (1. kolo stávok)
Kým hra začne, dvaja hráči naľavo od rozdávajúceho vložia stávku “blind”, tá sa tak nazýva preto, že hráči musia staviť bez toho, aby pred tým videli akékoľvek karty. Stávky blind zaisťujú, že v banku sú peniaze už na samom začiatku hry. Prvý hráč naľavo od rozdávajúceho vloží “small blind” (malá stávka na slepo) a druhý hráč vľavo od rozdávajúceho vloží “big blind” (veľká stávka na slepo).

Pre-Flop (pred flopom)
Teraz začína rozdávanie kariet. Každý hráč dostane dve karty “hole cards”, ktoré vidí iba on sám. Potom začína prvé kolo stávok, začína prvý hráč naľavo od big blind, teda tretí hráč za dealerom. Tento hráč známy ako “under the gun” môže:

Call (dorovnať)
rovnakú sumu stávky big blind
Raise (zvýšenie)
zvýšiť sumu stávky
Fold (zložiť)
zložiť svoje karty a vzdať sa svojej stávky

Keďže je na stole stávka big blind, nie je možné zostať v hre bez vsadenia check s výnimkou hráčov na big blinde.

Akonáhle sa stávkovanie vracia k hráčovi, ktorý vykonal big blind (prvý plnú stávku), tento hráč môže vykonať check, t. j. zostať v hre, bez toho, aby pridal čokoľvek do banku. Avšak, ak niektorý z hráčov vykoná zvýšenie stávky raise, hráč s big blind má tri možnosti:: musí zložiť, dorovnať alebo znovu zvýšiť.

Flop (2. kolo stávok)
Dealer na stôl vyloží tri karty spoločné pre všetkých hráčov, lícom hore (flop). Každý z hráčov môže karty na stole spolu s tými, čo má na ruke, použiť na vytvorenie výhernej kombinácie. Nasleduje druhé kolo stávok. Stávkovanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v predchádzajúcom kole. Kým nikto nevloží, je možné zostať v hre bez vsadenia (check), po stávke je možné iba dorovnať stávku (call), zvýšiť stávku (raise), alebo zložiť karty (fold).

Turn (3. kolo stávok)
Pri turne je dealerom rozdaná štvrtá spoločná karta lícom hore na stôl. Aj túto kartu možno použiť na vytvorenie výhernej kombinácie. Nasleduje tretie kolo stávok. Stávkovanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v predchádzajúcom kole.

River (4. kolo stávok)
Dealer pridá na stôl piatu kartu (river), poslednú kartu, ktorú možno použiť na vytvorenie výhernej kombinácie. Stávkovanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v predchádzajúcom kole. Partia pokru končí dvoma spôsobmi. Buď jeden hráč donúti stávkami ostatných hráčov zložiť karty a vyhráva bank bez nutnosti ukázať karty, alebo v poslednom kole zostane viac hráčov. Tí potom ukážu karty a porovnajú svoje výherné kombinácie (showdown). Hráč s najvyššou kombináciou kariet vyhráva bank (pot). Ak majú dva alebo viac hráčov rovnakú kombináciu, potom je bank rovným dielom rozdelený medzi nich.

Príklady herných možností

 • Jeden pár
  Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. Dvaja králi.
 • Dva páry
  Dvakrát akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty, napr. Dve šestky a dve esá.
 • Tri rovnakého druhu
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty, napr. Tri karty s hodnotou 5.
 • Straight
  Akýchkoľvek päť kariet s postupnou hodnotou bez ohľadu na farbu, napr. 4, 5, 6, 7,8.
 • Flush
  Akýchkoľvek päť kariet rovnakej farby bez ohľadu na postupnosť hodnoty, napr. Päť kariet Káro farby.
 • Full House
  Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty v kombinácii s ďalšími dvoma kartami rovnakej hodnoty, napr. Tri desiatky a dve šestky.
 • Štyri rovnakého druhu
  Akékoľvek štyri karty rovnakej hodnoty, napr. Štyri osmičky.
 • Straight Flush
  Akýchkoľvek päť kariet s postupnou hodnotou od rovnakej farby, napr. Srdcová 6, 7, 8, 9 a 10.
 • Royal Flush
  Najvyšších päť kariet od rovnakej farby, napr. Zelená 10, spodok, filek, kráľ a eso.
 • High Card
  V prípade, že nikto z hráčov nemá žiadnu z vyššie uvedených možností, vyhráva ten, kto má najvyššiu kartu.